Sponsoring groot succes

Wat gaat de tijd toch snel. Het jaar 2019 zit er alweer bijna op. Daarom wil ik graag even stilstaan bij het feit dat ontzettend veel mensen dit jaar de site van Felicia’s Beenverlenging en het Sophia Kinderziekenhuis (afdeling kinderorthopedie beenverlening) hebben gesponsord. Waarvoor mijn oprechte dank. Ook in 2020 kunnen we het sponsorgeld weer goed gebruiken. Er zijn zoveel projecten waar nog zoveel vooruitgang voor te boeken valt m.b.t. beenverlenging. Daar heb ik ook u hulp weer bij nodig.

Waar moet u aan denken?

• De site heeft het afgelopen jaar veel bekendheid gekregen en is goed bezocht door kinderen, ouders en artsen van verschillende ziekenhuizen.
• Voor 2020 willen we geld inzamelen zodat het Sophia Kinderziekenhuis een 3D printer kan aanschaffen ter voorbereiding van de operaties en om betere inzichten te verkrijgen.
• Ook zijn er nog steeds laptops nodig voor onderzoek, om gegevens van ouders te verzamelen en het verbeteren van de revalidatie.

Wilt u ook sponsor worden?

Wanneer u wilt doneren kunt u dat doen op rekeningnummer NL45Rabo0334545358 t.n.v. F.A.E. Ragetlie o.v.v. Felicia’s beenverlenging. Als u gedoneerd heeft stuur ons dan een mail op bianca@feliciasbeenverlenging. Wij houden u dan op de hoogte van de vorderingen. Uiteraard komt dit ook op de site te staan.

Met hartelijke groet,
Bianca de Schipper
Salon Sirène

Reactie(s)